Liên hệ

Hãy liên hệ khi bạn gặp bất cứ vấn đề nào liên quan đến công ty hoặc dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi trong thời gian sớm nhất.

  • Hò Dzô Ta
  • 138 Đường Phạm Thị Tánh, Phường 4,
           Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • +84 02877717988 /  0901449116 
  • lienhe@hodzota.vn